خانه - تماس با ما - پنجشنبه، 4 خرداد 1396 - Wed, 24th May 2017 - الأربعاء 27 شعبان 1438
 
 
 
بروزرسانی: 00:11
 1    2    3    4    5     |     |    434    435    436    437  
- انتخاب اخبار
1 - چرا روحاني تكرار شد؟
اعتدال - - 26  ساعت پيش - سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 21:57 - 57016160 -

«مردم نه به خاطر قرارگرفتن كانديدا در كنار برخي شخصيت هاي معلوم الحال به آقاي روحاني رأي دادند و نه به خاطر وعده و وعيد هاي دورغين يا حرمت شكني از سوي رقباي آقاي روحاني؛


2 - چرا مردم به عدالت نمايشي "نه" گفتند؟
تدبير و اميد - - 36  ساعت پيش - سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 11:39 - 56992968 -

يارانه نقدي و هدفمندسازي يارانه ها، يكي از چالش هاي اقتصاد ايران در يك دهه گذشته بوده است. از همين روست كه وقتي سخن از يارانه به ميان مي آيد،


3 - اولويت هاي اصلاح اقتصادي
ارانيكو - - 2  روز پيش - دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 23:27 - 56978175 -

با مشخص شدن نتايج انتخابات، دكتر روحاني براي دوره چهار ساله اي ديگر رييس جمهور شد. اگرچه رييس دولت چهار سال پيش رو همان رييس جمهور چهار سال گذشته است،


4 - اولويت هاي اصلاح اقتصادي
اتاق نيوز - - 2  روز پيش - دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 12:50 - 56958337 -


5 - اولويت هاي اصلاح اقتصادي
اگزيم نيوز - - 3  روز پيش - دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 11:55 - 56955029 -

سجاد ابراهيمي


6 - دور دوم رياست روحاني بهترين فرصت اصلاحات اقتصادي است
ايران آنلاين - - 3  روز پيش - دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 10:07 - 56949072 -

با مشخص شدن نتايج انتخابات، دكتر روحاني براي دوره چهار ساله اي ديگر رييس جمهور شد. اگرچه رييس دولت چهار سال پيش رو همان رييس جمهور چهار سال گذشته است،


7 - گام هاي جسورانه دولت براي اصلاحات اقتصادي در دوره دوم
بازار نيوز - - 3  روز پيش - دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 10:05 - 56948974 -

با مشخص شدن نتايج انتخابات، دكتر روحاني براي دوره چهار ساله اي ديگر رييس جمهور شد.


8 - اولويت هاي اقتصادي در دولت روحاني كدام است؟
برترينها - - 3  روز پيش - دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 07:59 - 56944415 -

سجاد ابراهيمي در روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: با مشخص شدن نتايج انتخابات، دكتر روحاني براي دوره چهار ساله اي ديگر رييس جمهور شد.


9 - اولويت هاي اصلاح اقتصادي در ايران
برترينها - - 3  روز پيش - دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 07:49 - 56944301 -

سجاد ابراهيمي در روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: با مشخص شدن نتايج انتخابات، دكتر روحاني براي دوره چهار ساله اي ديگر رييس جمهور شد.


10 - اولويت هاي اصلاح اقتصادي
اقتصادي نيوز - - 3  روز پيش - دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 00:13 - 56941111 -

با مشخص شدن نتايج انتخابات، دكتر روحاني براي دوره چهار ساله اي ديگر رييس جمهور شد. اگرچه رييس دولت چهار سال پيش رو همان رييس جمهور چهار سال گذشته است،


11 - چرا روحاني تكرار شد؟
حرا - - 3  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 23:31 - 56940232 -

«مردم نه به خاطر قرارگرفتن كانديدا در كنار برخي شخصيت هاي معلوم الحال به آقاي روحاني رأي دادند و نه به خاطر وعده و وعيد هاي دورغين يا حرمت شكني از سوي رقباي آقاي روحاني؛


12 - اگر احمدي نژاد هم مي آمد مغلوب اين موج مردمي مي شد
ايران آنلاين - - 3  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 17:08 - 56931980 -

سوييس سال گذشته به افزايش رقم يارانه هاي نقدي گفتند، نبود. جامعه يك بار دريافت يارانه هاي نقدي را تجربه كرده بود و اين بار آگاهانه مسير سياست هاي علمي اقتصادي را برگزيد؛


13 - چرا روحاني تكرار شد
اقتصاد ايراني - - 3  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 13:05 - 56921288 -


14 - چرا روحاني تكرار شد
ايران آنلاين - - 3  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 12:48 - 56920398 -

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شايد به نوعي صحنه نه گفتن مردم به افزايش يارانه هاي نقدي و پوپوليسم پس پرده آن بود. اين رأي بي شباهت به نهاي كه مردم سوييس سال گذشته به افزايش رقم يارانه هاي نقدي گفتند،


15 - چرا روحاني تكرار شد؟
تيك - - 3  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 12:39 - 56920016 -

«مردم نه به خاطر قرارگرفتن كانديدا در كنار برخي شخصيت هاي معلوم الحال به آقاي روحاني رأي دادند و نه به خاطر وعده و وعيد هاي دورغين يا حرمت شكني از سوي رقباي آقاي روحاني؛


16 - چرا روحاني تكرار شد؟
ساعت 24 - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 10:58 - 56914377 -

«مردم نه به خاطر قرارگرفتن كانديدا در كنار برخي شخصيت هاي معلوم الحال به آقاي روحاني رأي دادند و نه به خاطر وعده و وعيدهاي دورغين يا حرمت شكني از سوي رقباي آقاي روحاني؛


17 - چرا روحاني تكرار شد؟
خبرگزاري آريا - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 10:40 - 56913382 -

«مردم نه به خاطر قرارگرفتن كانديدا در كنار برخي شخصيت هاي معلوم الحال به آقاي روحاني رأي دادند و نه به خاطر وعده و وعيد هاي دورغين يا حرمت شكني از سوي رقباي آقاي روحاني؛


18 - چرا روحاني تكرار شد؟
خبرگزاري ايسنا - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 10:30 - 56912775 -

«مردم نه به خاطر قرارگرفتن كانديدا در كنار برخي شخصيت هاي معلوم الحال به آقاي روحاني رأي دادند و نه به خاطر وعده و وعيد هاي دورغين يا حرمت شكني از سوي رقباي آقاي روحاني؛


19 - دو جريان تاثيرگذاري بر روند انتخابات
بازار نيوز - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 08:45 - 56907849 -

«23 ميليون و 549 هزار و 616 راي به نام حسن روحاني»؛ اين نتيجه انتخاباتي است كه بار ديگر نام حسن روحاني را براي حضور در قلب پاستور و ادامه دولت تدبير و اميد رقم زد.


20 - چرا روحاني تكرار شد
تدبير خبر - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 08:39 - 56907720 -

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شايد به نوعي صحنه «نه» گفتن مردم به افزايش يارانه هاي نقدي و پوپوليسم پس پرده آن بود.


21 - چرا روحاني تكرار شد؟
جماران - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 08:37 - 56907631 -


22 - چرا روحاني تكرار شد
برترينها - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 08:09 - 56907012 -

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شايد به نوعي صحنه «نه» گفتن مردم به افزايش يارانه هاي نقدي و پوپوليسم پس پرده آن بود. اين رأي بي شباهت به «نه»اي كه مردم سوييس سال گذشته به افزايش رقم يارانه هاي نقدي گفتند،


23 - چرا روحاني تكرار شد؟
اقتصاد آنلاين - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 07:15 - 56906401 -

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شايد به نوعي صحنه «نه» گفتن مردم به افزايش يارانه هاي نقدي و پوپوليسم پس پرده آن بود. اين رأي بي شباهت به «نه»اي كه مردم سوييس سال گذشته به افزايش رقم يارانه هاي نقدي گفتند،


24 - چرا روحاني تكرار شد
روزنامه شرق - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 03:49 - 56905691 -


25 - چرا روحاني تكرار شد
روزنامه شرق - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 03:49 - 56905686 -


26 - اميد دوباره به تدبير
روزنامه دنياي اقتصاد - - 4  روز پيش - يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 01:48 - 56904830 -

23 ميليون و 549 هزار و 616 راي به نام حسن روحاني ؛ اين نتيجه انتخاباتي است كه بار ديگر نام حسن روحاني را براي حضور در قلب پاستور و ادامه دولت تدبير و اميد رقم زد.


27 - اولين كارهايي كه روحاني بايد در اقتصاد شروع كند
ايران آنلاين - - 4  روز پيش - شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت 20:58 - 56900784 -

فارغ از آنكه رياست دولت دوازدهم بر عهده چه كسي باشد، چه اولويت هايي را بايد در دستور كار قرار دهد؟ اكنون كشور درگير چه مسائلي است كه گريبان گير اقتصاد شده و پاي آن را در بند كرده است؟


28 - چاله هاي اقتصادي
اقتصاد ايراني - - 4  روز پيش - شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت 13:45 - 56888124 -


29 - چاله هاي اقتصادي
خبرگزاري ايانا - - 5  روز پيش - شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت 08:45 - 56874708 -


30 - چاله هاي اقتصادي
روزنامه شرق - - 5  روز پيش - شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت 03:49 - 56872170 -


31 - رفاه خانواده هاي كم درآمد آب رفت
جوان ايراني - - 6  روز پيش - جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت 00:58 - 56837812 -

سرويس اقتصاد جوان ايراني _ بخش بورس، بيمه، بانك و بازار: نگاهي كوتاه به شاخص هاي رفاهي، از جمله سهم كالاهاي...


32 - روحاني چگونه فلاكت اقتصادي به بار آورد؟ / برنامه اصلي حجت الاسلام رييسي بر حل مسئله فقر چيست؟ + نمودار
رجا نيوز - - 6  روز پيش - پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396 ساعت 18:45 - 56833408 -


33 - رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق است / رفاه طلبي دولت عامل افزايش هزينه هاي جاري در كشور
آفتاب ري - - 7  روز پيش - پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396 ساعت 08:05 - 56816623 -

رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت گفت: رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق تر است اما آقاي روحاني اين طور نيست زيرا او اهل مماشات است. The post رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق است / رفاه طلبي دولت عامل افزايش هزينه هاي جاري در كشور appeared first on آفتاب ري .


34 - «تدبير» براي مهار پوپوليسم، «اميد» براي ايران
روزنامه شهروند - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 23:38 - 56812435 -


35 - اقتصاد سياسي يك ردصلاحيتِ از پيش برنامه ريزي شده / چرا جريان احمدي نژاد در سال هاي 92 و 96 حذف شد؟!
دولت بهار - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 16:18 - 56800882 -

رد صلاحيت احمدي نژاد و نمايندگانش در دو انتخابات 92 و 96 متأثر از اولويت هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در مسير تبديل شدن به حكومت متعارف بورژوازي است:


36 - ويژه انتخابات> ادامه ي سوءاستفاده تبليغاتي از هنرمندان!
شفاف - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 15:20 - 56798516 -


37 - وقتي اصولگرايان نگران كارگران مي شوند
برترينها - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 15:04 - 56797937 -

فاجعه انفجار معدني در گلستان و از دست رفتن جان كارگران مظلوم آنجا آنهم در كوران مبارزات انتخاباتي جاري بار ديگر گرفتاري هاي اين قشر را براي مدتي به صدر اخبار كشاند و در اين ميان به يكي از خوراك هاي اصلي سايت هاي طيفي از اصولگرا ...


38 - سينه دران اصولگرايان براي نيروي كار!
برترينها - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 14:54 - 56797506 -

فاجعه انفجار معدني در گلستان و از دست رفتن جان كارگران مظلوم آنجا آنهم در كوران مبارزات انتخاباتي جاري بار ديگر گرفتاري هاي اين قشر را براي مدتي به صدر اخبار كشاند و در اين ميان به يكي از خوراك هاي اصلي سايت هاي طيفي از اصولگرا ...


39 - سينه دران اصولگرايان براي نيروي كار!
فرارو - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 14:30 - 56796184 -


40 - داستان يك ويرانه اقتصادي
ايران آنلاين - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 14:13 - 56795478 -

هيچ يك از اقتصاددانان اصولگرا حاضر نشدند در ميزگرد شرق حضور داشته باشند. پس از تماس هاي چندباره با اقتصادداني مانند احمد توكلي، استاد اصولگراي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي،


41 - آنچه در دولت آقاي روحاني مي بينيم شتابزدگي و واقع نبيني بود
دانا - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 13:06 - 56792392 -

مسئول كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي در بسيج دانشجويي كشور گفت: مسئولين دولتي دارند آمار فروش نفت را دارند به جاي رشد اقتصادي جلوه مي دهند كه اين يك آمار غلط است؛


42 - رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق است / رفاه طلبي دولت عامل افزايش هزينه هاي جاري در كشور
تهران نيوز - - 7  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 12:38 - 56790753 -

رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت گفت: رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق تر است اما آقاي روحاني اين طور نيست زيرا او اهل مماشات است.


43 - رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق است
جهان نيوز - - 8  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 11:25 - 56786421 -

رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت گفت: رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق تر است اما آقاي روحاني اين طور نيست زيرا او اهل مماشات است.


44 - توكلي: رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق است
الف - - 8  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 11:21 - 56786111 -


45 - "رييسي" در مبارزه با فساد حتماً موفق است / رفاه طلبي دولت عامل افزايش هزينه هاي جاري در كشور
مشرق نيوز - - 8  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 11:20 - 56786084 -

رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت گفت: رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق تر است اما آقاي روحاني اين طور نيست زيرا او اهل مماشات است.


46 - "رييسي" در مبارزه با فساد حتماً موفق است / رفاه طلبي دولت عامل افزايش هزينه هاي جاري در كشور
خبرگزاري تسنيم - - 8  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 11:12 - 56785614 -

رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت گفت: رييسي در مبارزه با فساد حتماً موفق تر است اما آقاي روحاني اين طور نيست زيرا او اهل مماشات است.


47 - سايه احمدي نژاديسم بر اقتصاد ايران
خبرگزاري ايانا - - 8  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 10:50 - 56784375 -


48 - نشست ارزيابي كارنامه اقتصادي و رفاهي دولت يازدهم برگزار شد / مناظره داغ حاميان نامزدها
روزنامه فرصت امروز - - 8  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 09:20 - 56779533 -

نشست ارزيابي كارنامه اقتصادي و رفاهي دولت يازدهم برگزار شد / مناظره داغ حاميان نامزدها


49 - روحاني؛ وارث اجباري پوپوليسم
برترينها - - 8  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 08:15 - 56777494 -

هيچ يك از اقتصاددانان اصولگرا حاضر نشدند در ميزگرد «شرق» حضور داشته باشند. پس از تماس هاي چندباره با اقتصادداني مانند «احمد توكلي»، استاد اصولگراي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي،


50 - روحاني،وارث اجباري پوپوليسم
روزنامه شرق - - 8  روز پيش - چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 ساعت 03:49 - 56775798 -


 1    2    3    4    5     |     |    434    435    436    437  
 
 

همه حقوق اين سايت براي قطره محفوظ است. قطره مسئوليتي در قبال محتواي مطالب ندارد.
info@ghatreh.com